Witryna ta powstała, aby każdy zainteresowany mógł BEZPŁATNIE
zapoznać się z metod± leczenia odkryt± i opracowan± przez Eugeniusza Uchnasta.
Z jej ORYGINALNˇ autorsk± wersj±.

Nazwał j±

BIOEMANACYJNYM SPRZĘŻENIEM Z MÓZGIEM (w skrócie B.S.M.)

UWAGA: Witryna nie ma nic wspólnego z Piotrem Lewandowskim.

WEJD¬ DALEJ