sie, czasopismach i telewizji, a także broszur i książek na całym świecie, w tym także w Polsce, na tematy wszystkich innych metod uzdrowicielskich. Metody te uzależniają chorego od uzdrowicieli, głównie bezpośrednie, lub nawet zdalnie, czy też bardziej niż B.S.M. od skomplikowanych zabiegów specjalistycznych, takich jak: akupunktura,  presopunktura, masaże magnetyczne, praktyki jogi czy medytacje transcendentalne itp., wymagających specjalnych kursów. Przekazywanie tych informacji przybiera przy tym charakter masowych demonstracji i reklamy, także i w Polsce, w postaci na przykład masowych praktyk uzdrowicielskich takich jak np. uzdrawianie chorych przez Clive’a Harrisa, przy jednoczesnym skrupulatnym przemilczaniu metody B.S.M. w środkach masowego przekazu.

Ze względu na osiągane rewelacyjne rezultaty lecznicze przy pomocy metody B.S.M., nieznane dotychczas medycynie oficjalnej i badaczom naukowym, a nawet niekonwencjonalnym metodom leczenia z zakresu uzdrowicielskiego, a także z powodu ciągłego powiększania się ilości rodzajów chorób i dolegliwości leczonych metodą B.S.M — w Komunikacie Nr 2 wymieniłem ich 8 rodzajów, w konspekcie z moich wykładów już 55 rodzajów a w tym opracowaniu około 80 rodzajów — uważałem za konieczne napisanie nowego, poprawionego i uzupełnionego wyżej wymienionego drugiego opracowania szerszego z 1978r. Opracowanie to stanowi nie tylko zbiór zasadniczych informacji zawartych w dotychczasowych opracowaniach o metodzie B.S.M., lecz również ich uzupełnienie wynikające z nowych doświadczeń praktycznych, w zakresie sposobu jej stosowania oraz osiąganych nowych rezultatów leczniczych. Opracowanie zawiera także pewne nowe uogólnienia teoretyczne wynikające z samej istoty procesów wywoływanych przez bioemanacyjne sprzężenie ciała z mózgiem, jak również z nowych zdobyczy nauki i medycyny związanych z zagadnieniami metody B.S.M.

Opisane w tej pracy poszczególne rodzaje chorób, urazów i dolegliwości, leczonych metodą B.S.M., nie wyczerpują w pełni wszystkich już uzyskanych rezultatów leczniczych w określonych, szczególnie specyficznych przypadkach indywidualnych. Wiele szczegółów szeregu przypadków chorobowych lub kalectw, o których uzyskałem wstępne czy niepełne informacje o dalszych skutkach leczniczych metodą B.S.M., nie mogłem zamieścić w tej pracy, ze względu na ograniczoną objętość stron opracowania, jak również potrzeby zbierania dalszych informacji w tym względzie.

Dotychczasowa ilość przypadków wyleczeń coraz nowszych rodzajów chorób praz stopień uzyskiwanych rezultatów upoważnia mnie do stwierdzenia, iż metoda samoleczenia i leczenia B.S.M.

następna strona

spis treści

str.11    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM