początek
tytuł
SPIS TREŚCI
Strona
WPROWADZENIE 6
Część pierwsza
PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA B.S.M.
 
1. RYS HISTORYCZNY 14
2. OGÓLNA   CHARAKTERYSTYKA   BIOEMANACYJNEGO SPRZĘŻENIA CIAŁA Z MÓZGIEM W LECZENIU 28
2.1. Bioemanacja żywych organizmów  31
2.2. Wyrównywanie  zachwianej  homeostazy bioemanacyjnym sprzężeniem ciała z mózgiem 36
3. ROLA UKŁADU NERWOWEGO W LECZENIU B.S.M.. 46
3.1. Mózgowie 48
3.2. Ośrodki w mózgu 53
3.3. Układ wegetatywny 64
Część druga
STOSOWANIE I REZULTATY B.S.M.
 
4. ZASADY   PRAKTYCZNEGO    STOSOWANIA   METODY B.S.M. 69
4.1. Strefy i pozycje trzymania rąk na puszce mózgowej oraz sposoby ich ustalania 72
4.1.1 Strefa czuciowa i ustalone w niej pozycje od 1 do 5 73
4.1.2 Strefa skroniowo-środkowo-czołowa i ustalone w niej pozycje 6 i 7 83
4.1.3. Strefa potyliczna z pozycją 8 85
4.2. Warunki i sposoby wykonywania zabiegów B.S.M. 86
4.2.1. Sposoby przykładania rąk (dłoni) na puszce mózgowej przy zabiegach B.S.M. i uwarunkowania ich skuteczności 88
4.2.2. Czas zabiegów, częstotliwość i czasokres leczenia metodą B.S.M. 90
4.3. Ogólne zasady realizacji zabiegów B.S.M. oraz towarzyszące tym zabiegom objawy reakcji chorych organizmów. 92
5. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZASADNICZYCH REZULTATÓW LECZNICZYCH UZYSKIWANYCH METODĄ B.S.M. 100
5.1. Znieczulenie bólów w całym organizmie 100
5.2. Przyspieszone gojenie i zabliźnianie ran oraz tkanek naruszonych w wyniku urazów i chorób 102
5.3. Regeneracja pooperacyjnych ubytków ciała oraz ożywianie częściowo obumarłych tkanek 107
5.4. Leczenie żylaków i hemoroidów 108
5.5. Leczenie półpaśca 108
5.6. Leczenie niektórych stanów nowotworowych 109
5.7. Leczenie oczu i upośledzeń wzroku 110
5.8. Leczenie uszu i upośledzeń słuchu 111
5.9. Normowanie stanu temperatury ciała 111

następna strona

str.129    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM