Rezultaty lecznicze i towarzyszące im objawy osiągane przy pomocy metody B.S.M. potwierdzają empirycznie ten ostatni pogląd, o dominującej roli kory mózgowej w całym układzie nerwowym człowieka (w tym również o jej wpływie na nerwowy układ wegetatywny), a także o możliwości odwrócenia biegu impulsów bioelektrycznych w nerwowych włóknach czuciowych, od mózgu do receptorów. Zresztą tę ostatnią możliwość wykazano już przy stymulacji mózgu.

 

3.1. MÓZGOWIE

Mózgowie, rozmieszczone w puszce mózgowej czaszki, oddzielane jest od środowiska zewnętrznego odpowiedniej grubości warstwą włosów, skóry powierzchniowej, solidnymi kośćmi czaszki mózgowej (chroniącej mózgowie od urazów), trzema błonami noszącymi nazwę opon mózgowo-rdzeniowych: (najbardziej zewnętrzna — opona twarda, bardzo wrażliwa na bóle; pod nią znajduje się pajęczynówka; wreszcie mózg (podobnie chroniony jest rdzeń kręgowy) pokrywa bezpośrednio opona miękka. W przestrzeni pomiędzy pajęczynówką a oponą miękką, znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy przejrzysty jak woda, który amortyzuje wstrząsy. Dopiero pod oponą miękką znajduje się tkanka nerwowa, która praktycznie jest niewrażliwa na bóle.

Jak z powyższego opisu warstw ochronnych mózgowia wynika, bioemanacyjne sprzężenie zwrotne, zachodzące pomiędzy przyłożoną dłonią na puszce mózgowej a mózgiem, ma do pokonania nie  tylko odległość tak stworzoną, lecz także różne przeszkody biologiczno-strukturalne: włosy, skórę, kości puszki mózgowej, tkankę miękką trzech opon oraz płyny mózgowo-rdzeniowe. Takich przeszkód nie mogą pokonać jony, lecz tylko fale elektromagnetyczne i pola fizyczne emanowane z ciała.

Mózgowie jest najbardziej zróżnicowaną, a zarazem największą częścią układu nerwowego, w którym koncentruje się najwięcej bioenergii generowanej także w nim samym. Jeśli przyjąć, że mózgowie człowieka waży średnio 1375 g, to stanowi ono około 1/42 wagi ciała. Mózg człowieka jest więc, w stosunku do ogólnej wagi ciała, cięższy niż u jakiegokolwiek zwierzęcia.

W tkance nerwowej mózgu, oglądanej przy pomocy mikroskopu optycznego, można wyróżnić następujące elementy morfologiczne: ciało komórek nerwowych (neurony), komórki glejowe, włókna nerwowe oraz gęstą sieć naczyń krwionośnych. Neurony mają decydujące znaczenie dla powstawania i przewodzenia stanu czynnego. Komórki glejowe spełniają rolę tkanki podporowej dla neuronów (właściwie ich rola nie jest jeszcze nauce w pełni znana). Naczynia krwionośne dostarczają krwi bogatej w tlen i substancje-


następna strona

spis treści

str.48    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM