W powyższym okresie stosowania metody B.S.M. spotykałem się z wieloma uwagami i pytaniami, które postaram się tu wyjaśnić od strony praktycznego działania w stosowaniu metody B.S.M. w zakresie, który będzie uzupełnieniem części pierwszej bardziej teoretycznej. Będzie to dodatkowy przyczynek do dalszych rozważań i badań naukowców z różnych dziedzin nauki i specjalistów praktyków medycyny, a najbardziej będzie przydatne dla ludzi chcących stosować metodę B.S.M. w praktyce samodzielnie w sytuacjach, w których nie będą w stanie uzyskać fachowej pomocy w tym zakresie.

4.2.1. Sposoby przykładania rąk (dłoni) na puszce mózgowej przy zabiegach B.S.M. i uwarunkowania ich skuteczności.

            Zabiegi metodą B.S.M. możemy dokonywać nie tylko przykładając dłoń na powierzchni puszki mózgowej, lecz, jak to sygnalizowałem w definicji, także inne części ręki, jak: nadgarstek, przedramię, a także inne części ciała osiągając podobne rezultaty, pod warunkiem dokładnego przykrycia ciałem odpowiednich ośrodków kory mózgowej (zgodnie ze wskazówkami opisanymi w poprzednim podrozdziale o poszczególnych pozycjach. układu dłoni). Należy założyć, iż ciało zwierzęcia np. psa, przylegające odpowiednio do głowy, winno dać również rezultaty lecznicze. Sytuacje takie przecież mogą się zdarzyć w życiu (np., kiedy będziemy zdani w samotności tylko na taką możliwość). O możliwości tej świadczy fakt uzyskiwania podobnych rezultatów leczniczych u psa, kiedy trzymamy mu rękę na głowie w czasie jego choroby. Znany jest fakt działania uzdrowicielskiego w Ameryce Środkowej metodą staroindiańską, przez przykładanie do ciała chorego człowieka świnki morskiej. Oczywiście najwygodniej i najskuteczniej jest działać przez samoleczenie i przykładanie dłoni; o jej układaniu oraz trzymaniu będę dalej pisał.

            Oprócz pozycji 5-tej, w której trzymamy obydwie dłonie na głowie, wszystkie inne pozycje wykonujemy jedną ręką. Dokładność układu dłoni (ręki) jest podstawą osiągania rezultatów leczniczych. Tolerancja w tej dokładności mieści się w granicy 0,5cm, szczególnie w strefie czuciowej wzdłuż linii poprzecznej wyszukanej na powierzchni puszki mózgowej, biegnącej nad bruzdą Rolanda.

            Przyłożona dłoń ze ściśle zwartymi, wyprostowanymi palcami winna przylegać całą swą powierzchnią do powierzchni głowy jak plaster przyklejony do niej. Należy przy tym unikać czynienia „daszków" z dłoni, jak to niektórzy, nieświadomie czynili przez mimowolne zgięcia dłoni w pierwszych stawach palców, oraz rozwierania palców trzymanej ręki na głowie. Ich rozwarcie, nawet lekkie, często mimowolne może osłabić rezultaty, a nawet ich nie

następna strona

spis treści

str.88    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM