wywołać, szczególnie gdy zakrywają one ośrodki lub bliskie ich okolice, które niekiedy bywają dość rozległe, również odpowiedzialne za chorobę. Aby osiągnąć należyte przyleganie całej powierzchni dłoni, najlepiej jest odchylić kciuk od dłoni, w celu spłaszczenia powierzchni przylegającej do głowy, a w pozycji 5-ej w tym celu odchylić do tyłu łokcie trzymanych rąk na głowie.

            Dokładność przylegania dłoni do głowy jest niezbędna, gdyż zabezpiecza nam należyte dokonywanie sprzężenia zwrotnego bioemanacji, zachodzącego pomiędzy trzymaną dłonią na głowie a mózgiem, zwiększając przez to skuteczność zabiegu (dzięki zapobieganiu rozpraszania się bioemanacji na powierzchni styku ręki z głową). W przebiegu bioemanacyjnego sprzężenia zwrotnego włosy na głowie nie stanowią żadnej przeszkody. Należy przy tym zaznaczyć, że najważniejszą rolę w uzyskaniu optymalnego sprzężenia zwrotnego bioemanacji na dłoni, przylegającej do powierzchni głowy, odgrywają kłęby mięśni kciuka i małego palca, jako najbardziej grube warstwy ciała na dłoni. Najprawdopodobniej ten warunek powoduje najskuteczniejsze reakcje lecznicze. Tak więc przy B.S.M, nie wchodzą w rachubę jakiekolwiek punktowe naciski wibracyjne na głowie, jak czyni się to przy presopunkturze i akupunkturze w oddziaływaniu na nerwy obwodowe czaszkowe i kręgowe.

            Ułożoną, jak wyżej podano, dłoń na głowie należy trzymać bez poruszeń, większych nacisków i przerw w trakcie zabiegu. Zabieg z tak trzymaną dłonią na głowie można dokonywać praktycznie w każdej pozycji chorego: stojąc, siedząc czy leżąc, w zależności od okoliczności i stanu, w jakim znajduje się chory. Jednakże ze względu na szybkie męczenie się rąk trzymanych dłużej na głowie, szczególnie w pozycji 5-ej, najlepiej jest, jeśli chory czyni zabieg leżąc na wznak. Dobrze jest w pozycji leżącej podkładać coś pod łokcie rąk trzymanych na głowie (np. małe poduszeczki) co pozwala na dokonywanie zabiegu przez dłuższy czas, np. przez 20 min. i dłużej nawet.

            W przypadkach niemożności spełnienia powyższych warunków wykonywania zabiegów, szczególnie u, nerwowo chorych, nie wytrzymujących (bez pomocy kontrolnej innej osoby) trzymania ręki na głowie w określonej pozycji przez dłuższy czas (lub u zwierząt nie pozwalających trzymać sobie ręki na głowie), zmuszeni jesteśmy do częstych ale krótkotrwałych zabiegów trzymania ręki na głowie łub do, ograniczenia się tylko do głaskania ich głowy w danej pozycji. Oczywiście, w tych przypadkach rezultaty lecznicze będą dużo słabsze, a czas leczenia odpowiednio się wydłuży. Na marginesie tego sposobu postępowania w B.S.M. należy zauważyć, jak wielką rolę spełniają w zdrowiu dziecka, a także do-

następna strona

spis treści

str.89    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM