wić jakiejkolwiek przeszkody w stosowaniu praktycznym metody B.S.M., co wykażę w dalszych częściach pracy.

3. ROLA UKŁADU NERWOWEGO W LECZENIU METODĄ B.S.M.

Rola układu nerwowego w całym osiąganym procesie leczniczym poprzez bioemanacyjne sprzężenie ciała z mózgiem jest dominująca, choć nie jedyna, tak jak to wykazałem w poprzednim rozdziale. Z tego też względu, a także dla wyjaśnienia zasadniczej roli przestrzegania należytych układów dłoni (ciała), w ściśle określonych miejscach na powierzchni puszki mózgowej chorego człowieka (w celu osiągania zamierzonych rezultatów leczniczych) zmuszony jestem, chociaż szkicowo, opisać budowę i fizjologię układu nerwowego.

W pierwszym rzędzie muszę zasygnalizować dwa odmienne, zasadnicze zbiory zjawisk w organizmie człowieka, decydujące o jego życiu i zdrowiu: procesy wegetatywne i czynności animalne.

Procesy wegetatywne są bardziej podstawowe i występują we wszystkich organizmach żywych (roślinnych i zwierzęcych). Zostaną one opisane w dalszej części tego rozdziału.

Czynności animalne są funkcjami dodatkowymi, stanowiącymi strukturę wtórną, opartą na systemie wegetatywnym. Czynności te z różnymi formami zachowania się, którymi posługują się zwierzęta, umożliwiają im życie przez czynny kontakt wzajemny ze środowiskiem. Kontakt taki jest niezbędny dla zwierząt, ponieważ nie mogą one wykorzystywać bezpośrednio, jak rośliny, substancji nieorganicznych, jako surowców oraz źródła energii (jakim jest światło słoneczne) przynajmniej w taki sposób jak rośliny. Wynikająca z tego konieczność bardziej aktywnego sposobu życia, stanowiącego uzupełnienie tego rodzaju upośledzenia organizmów zwierząt w stosunku do roślin, musiała spowodować uzupełnienie ich organizmu nowymi strukturami, które przejęły dodatkowe, wyższego rzędu, funkcje czynnego kontaktu wzajemnego ze środowiskiem, w którym żyją. Struktury tych zdolności animalnych są trojakiego typu: receptory, mięśnie i nerwy.

W świetle powyższego rozróżnienia organizmów żywych, uwydatnia się wielka rola bioemanacyjnego sprzężenia ciała z mózgiem dla człowieka i zwierząt, w zakresie zwiększenia stopnia niezależności bytu ich organizmów od otaczającego środowiska przyrodniczego, w wyniku dodatkowych możliwości zasileń energetycznych bioemanacją ich procesów wegetatywnych.


następna strona

spis treści

str.46    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM