Pozycja nr 7

            Pozycja ta stosowana, jest przy leczeniu silnych przeziębień. Dłoń układamy tylko na prawej półkuli, jak w pozycji nr 6, z tym, że same zwarte palce przesuwamy ku przodowi w stronę czoła o około 1,5-2cm, aż palec środkowy zostanie przesunięty na pierwsze od czoła wzniesienie, znajdujące się przy wspomnianym w opisie pozycji 6-tej wgłębieniu i dopiero tam trzymamy zwarte palce uzyskując pozycję 7-ą.

Objawy lecznicze w postaci silnych rozgrzań wewnętrznych i pocenia się uzyskujemy proporcjonalnie do stanu wielkości przeziębienia. Bliższy opis przebiegu leczenia i osiąganych rezultatów znajduje się w następnym rozdziale.

4.1.3. Strefa potyliczna z pozycją 8-mą.

            Strefę tą, jednoczesnym układem dłoni w pozycji 8-mej, zakrywamy w sposób następujący: wyszukujemy kciukiem w części potylicznej czaszki, u jej podstawy, wystającą zewnętrzną guzowatość, a następnie dłoń ze zwartymi palcami zwieramy ściśle z kciukiem ułożonym na wyżej wymienionej guzowatości. Linia

Pozycja nr 6 z boku

Ryc. 28 Rysunek – „Układ dłoni lewej na głowie w pozycji nr 6 – widok z boku głowy”.

następna strona

spis treści

str.85    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM