Pozycja nr 6 od czoła

Ryc. 29 Rysunek — „Układ dłoni prawej na głowie w pozycji nr 6 —
widok od czoła".

strzałkowa winną przecinać nam linię poprzeczną na dłoni, tak jak w pozycji 1-szej (patrz ryc. 18). Uzyskujemy w ten sposób przede wszystkim rezultaty przy upośledzeniu wewnątrz gałek ocznych wzroku. Najczęściej jest to pozycja pomocnicza do pozycji 4-tej i 5-tej, jako uzupełnienie w poważniejszych przypadkach upośledzeń wzroku lub bólów gałek ocznych i oczodołów.

4.2. Warunki i sposoby wykonywania zabiegów B.S.M.

            W okresie około ośmioletniego praktycznego stosowania metody B.S.M. nagromadziłem wiele obserwacji i doświadczeń, które pozwoliły mi uściślić warunki i sposoby czynienia zabiegów metodą B.S.M., zwiększając przez to zarówno zakres leczonych chorób i dolegliwości, przyspieszenie osiągania rezultatów, jak i skuteczność działania tą metodą.

            Metoda B.S.M. przy pierwszym wstępnym zapoznaniu się z nią wydaje się być na tyle prosta, że wszystkie opisane tu szczegóły zastrzeżeń precyzji stosowania zabiegów i innych uwarunkowań jej stosowania zdają się być zbędne. Najczęściej takie wrażenia powstają u ludzi po zapoznaniu się i stosowaniu akupunktury, presopunktury (np. stosowanej przez Harissa CIive'a), masaży

następna strona

spis treści

str.86    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM