Pozycja nr 8

Ryc. 30 Rysunek — „Układ dłoni na głowie w pozycji nr 8 — 
widok dłoni z kciukiem ułożonym na guzowatości potylicznej zewnętrznej".

magnetycznych, a także po różnych medytacjach i autosugestiach, czy ostatnio modnym leczeniu na odległość. Nie uwzględniają oni, iż działając wszystkimi tymi; metodami, zarówno na obwodowy układ nerwowy, jak i poprzez odprężenia nerwowe (relaks) czynione systematycznie, osiągają rezultaty połowiczne, często z nawrotami, niekiedy z długo trwającymi zabiegami uzdrowicielskimi, pomimo osiąganych efektownych, jednorazowych, bardzo silnych doznań u chorego, przy krótkotrwałym, jednorazowym zabiegu, co uzyskują działaniem na obwodowy układ nerwowy. Jednakże osiągnięcia te nie są lepsze od rezultatów jednorazowego zabiegu B.S.M. wszędzie tam gdzie ich osiągnięcie jest możliwe.

            Przypomnę jednakże, że skrupulatność postępowania przy kuracji metodą B.S.M. warunkuje precyzyjna budowa mózgu, co już wykazałem w części pierwszej pracy. A przecież mózg w tej metodzie jest elementem zasadniczo warunkującym osiągane bogactwo najbardziej uniwersalnych rezultatów leczniczych, rewolucjonizujących dotychczasowe poglądy w medycynie na możliwości zakresu leczenia chorób oraz metod leczenia, przesuniętych na nowe poziomy form materii, dotychczas niewykorzystywanych

następna strona

spis treści

str.87    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM