4.3.   Ogólne zasady realizacji zabiegów B.S.M oraz towarzyszące tym zabiegom objawy reakcji chorych organizmów.

            Reakcje lecznicze chorych organizmów wywołane metodą B.S.M. mają charakter czysto biofizyczny a przez to są powszechne, właściwe wszystkim ludziom w jednakowym stopniu, zarówno w samoleczeniu, jak i w leczeniu innych. Osiągane są one niezależnie od różnic wieku i płci leczących się i leczonych przez każdego człowieka. Nie odgrywają roli w osiąganiu tych reakcji także inne czynniki fizyczne i psychiczne, stanowiące według niektórych uzdrowicieli szczególne predyspozycje w uzdrowicielstwie, takie jak: siła sugestii, koncentracji wewnętrznej — autosugestii, szczególnych, osobniczych właściwości bioenergetycznych itp. Wpływom tych różnic osobniczych na osiągane rezultaty w metodzie B.S.M. zaprzeczają osiągane wyniki lecznicze uzyskiwane w jednakowym stopniu przez wszystkich ludzi. Zresztą udowodniłem to już od strony teoretycznej w części pierwszej.

            Metodą B.S.M. oddziaływujemy na organizm tylko w stanach chorobowych oraz przy urazach i dolegliwościach. W stanach pełnego zdrowia, a więc pełnej równowagi wewnętrznej organizmu — metodą B.S.M. nie wywołujemy praktycznie żadnych zmian w ustroju, co manifestuje się m.in. kończeniem się reakcji organizmu po wyleczeniu się z choroby, kiedy organizm uzyskał pełną równowagę wewnętrzną. Na przykład po gorączce u chorego, po wyleczeniu się, temperatura wraca do normy — 36,6°C i przy dalszych zabiegach B.S.M. nie zmienia się, ponieważ, już jesteśmy zdrowi. Podobne reakcje sprawdzić możemy badając puls, itp.

            W trakcie leczenia chorób, urazów i dolegliwości metodą B.S.M. wywołujemy w organizmie określone reakcje ozdrowieńcze oraz im towarzyszące, które możemy obserwować u chorego w zewnętrznych objawach jego wyglądu, odczuwać wewnętrznie oraz mierzyć instrumentalnie i laboratoryjnie w pomocniczych badaniach chemicznych, fizycznych i biologicznych. Tak więc reakcje organizmu są stwierdzane w pełni naukowo, jako wywoływane w nas w sposób obiektywny, niezależny od naszych stanów psychicznych oraz osobistego nastawienia chorego do metody B.S.M.. Jeden tylko warunek musi być przez leczące się osoby spełniony — muszą chcieć-się leczyć metodą B.S.M. w wyniku przekonania się o jej skuteczności, aby w samoleczeniu trzymać swe ręce na głowie zgodnie ze wskazówkami tu zawartymi, wytrzymywać czas trzymania w czasie zabiegu i stosować je systematycznie. W przypadku leczenia ich przez inne osoby, muszą świadomie współdziałać z tymi osobami, jeśli tylko jest to z ich strony możliwe. Spełnienie tego warunku bardzo pomaga w praktycznym stosowaniu metody B.S.M., zarówno w samoleczeniu, jak i w le-

następna strona

spis treści

str.92    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM