sadzie pozycję 2-gą, w zabiegach trwających 15—20 minut, kilka razy dziennie.

 

5.6. Leczenie niektórych stanów nowotworowych.

            Ze względu na nieustalone przyczyny powstawania nowotworów oraz ich dużą różnorodność, dotychczas jeszcze nie-ustaloną do końca (oblicza się je na około 200 rodzajów), trudno obecnie orzec, czy wszystkie rodzaje da się wyleczyć przy pomocy metody B.S.M. Być może niektóre z nich będą wymagały operacyjnych zabiegów (jeśli na przykład nowotwory zadawnione przeistoczyły już pewne obszary ciała w stan martwicy lub narośla, stanowiące ciała obce takie jak np. kaszaki); Jak w każdym przypadku chorobowym wczesne wykrycie i zadziałanie zabiegami B.S.M. zwiększa szanse szybkiego wyleczenia się z nowotworu. Zetknąłem się z przypadkiem, kiedy nowotwór w postaci małego guzika na piersi kobiety, powstały trzy dni przed zabiegiem B.S.M. zniknął całkowicie po 15 minutowym zabiegu w pozycji 2-giej, Natomiast w, innym przypadku nowotwór piersi zadawniony, u staruszki ponad 80-cio letniej, w postaci rany, pomału, ale systematycznie powiększającej się, w sytuacji, w której chirurdzy ze względu na wiek zrezygnowali z operacji chirurgicznej, po kilku tygodniach systematycznych zabiegów B.S.M. zaczął się goić i zmniejszać. Nowotworowe guzy miękkie w postaci wypukłości z tyłu głowy pod czaszką na szyi, uformowane od wielu lat, po pierwszych zabiegach B.S.M., po znieczuleniach bólów najpierw miękły, więdły, a następnie stopniowo zanikały, ratując chorych od poważnych operacji chirurgicznych. Podobnie miała się rzecz z guzem twardym na stopie stawu palucha, przy którym chora czuła bardzo dokuczliwe bóle. Po kilku miesiącach bóle, ustąpiły całkowicie, guz zmiękł i zaczął się zmniejszać. Chorzy na nowotwór w jamie brzusznej, po dwóch tygodniach systematycznych zabiegów mogli już przyjmować pokarm i pić, chociaż uprzednio nie mogli tego samodzielnie czynić. Już przy pierwszych zabiegach chorzy odczuwali wyraźne reakcje ozdrowieńcze organizmu w postaci: znieczuleń bólów, poprawy krążenia krwi, składu chemicznego krwi, normowania temperatury ciała, poprawy apetytu wraz z normowaniem trawienia a także poprawy pracy serca, jeśli uprzednio w jego pracy następowały zakłócenia.

            W przypadkach nowotworów złośliwych, zadawnionych, jeśli już zbyt wielkie obszary organów wewnętrznych i powierzchni ciała zostały objęte przerzutami, tak że praktycznie regeneracja tych tkanek jest już niemożliwa także przy pomocy B.S.M., to metoda ta przynosi chorym przynajmniej ulgę w cierpieniach znosząc im ból czasowo. W tym celu zabiegi B.S.M. winny być stosowane

następna strona

spis treści

str.109    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM