2.         OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BIOEMANACYJNEGO SPRZĘŻENIA CIAŁA Z MÓZGIEM W LECZENIU.

W oparciu o uzyskiwane w okresie czterech lat rezultaty lecznicze uzyskane przy pomocy odkrytej przeze mnie metody trzymania rąk na puszcze mózgowej nad odpowiednimi ośrodkami kory mózgowej oraz wywiedzione z praktyki uogólnienia teoretyczne, w roku 1978 nadałem metodzie nazwę własną: Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem, w skrócie B.S.M., której do tego okresu nie posiadała. Ponadto także w tym czasie ustaliłem rozwiniętą, w stosunku do poprzednich określeń B.S.M., definicję. Mieści ona w sobie zarówno informację podstawową o zasadzie praktycznego postępowania zabiegowego, jak również założenia głównego procesu w organizmie, poprzez który wywołujemy skutki lecznicze, a którym jest homeostaza, czyli naturalne dążenie organizmu do równowagi wewnętrznej w stosunku do zewnętrznych warunków przyrodniczych oddziaływujących na organizmy żywe.

Powtórzę jeszcze raz tę definicję w celu jej krótkiej charakterystyki;

„Jest to biofizyczna metoda samoleczenia i leczenia wyrównywaniem zachwianej homeostazy organizmu w wyniku chorób i uszkodzeń, poprzez bioemanacyjne sprzężenie zwrotne, które osiągamy trzymaniem przez pewien czas rąk (ciała) na puszce mózgowej nad odpowiednimi ośrodkami kory mózgowej (mózgowia), zawiadującymi całym chorym organizmem lub jego odpowiednimi narządami, bądź częściami ciała"[1].

Jak to wynika z definicji i dalszych opisów, metoda B.S.M. jest w praktycznym stosowaniu najprostszą ze wszystkich dotychczas znanych metod leczniczych, a przez to najbardziej dostępną do powszechnego samoleczenia się ludzi w całym społeczeństwie, jak również udzielania pomocy innym ludziom potrzebującym ratunku, którzy nie są w stanie czynić zabiegów B.S.M. Powszechna dostępność metody B.S.M. ułatwia najbardziej, ze wszystkich znanych metod, osiąganie przy jej pomocy szybkich i skutecznych rezultatów ozdrowieńczych, ratując częstokroć życie ludzkie, lub zapobiegając kalectwu. W odróżnieniu od innych metod, zabiegi
[1] W stosunku do dotychczas stosowanej definicji po 1978r. zmieniłem ją nieco, dodając warunek czasu trzymania rąk.

następna strona

spis treści

str.28    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM