Część    druga

STOSOWANIE I REZULTATY B.S.M.

 

4. ZASADY PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA METODY B.S.M.

 

            Na podstawie, przeprowadzonej w części pierwszej, analizy naukowej zjawisk bioemanacji na powierzchni ciała człowieka i zwierząt oraz wchodzenia jej w sprzężenie zwrotne poprzez mózg z całym organizmem (wywołujących w efekcie rewelacyjne i prawie uniwersalne leczenie chorych lub uszkodzonych części ciała, organów wewnętrznych albo całego organizmu) w oparciu o aktualny stan społecznej wiedzy empirycznej uważam, iż metoda B.S.M. jest całkowicie odmienną i nowatorską w stosunku do dotychczas znanych powszechnie metod i środków, leczenia medycyny konwencjonalnej oraz naukowo-klinicznej. Otwiera ona nowe perspektywy w zakresie leczenia, ratowania ludzi od kalectwa i śmierci w dotychczasowych warunkach, w których medycyna uznawała się za bezsilną, a także otwiera nowe perspektywy przystosowawcze człowieka do zmienianych przez siebie, w sposób często niekontrolowany, warunków otoczenia przyrodniczego.

            Niektórzy naukowcy za podstawę naukowości nowych odkryć, choćby najbardziej użytecznych dla społeczności ludzkiej, chcą uważać znajomość wszystkich czynników łańcucha przyczynowo-skutkowego na tyle, by mogli skutki te wywoływać przy pomocy instrumentów laboratoryjnych, ponieważ tylko taką weryfikację uważają za naukową. Jest to stanowisko nie do przyjęcia, zarówno z punktu widzenia praw, którymi rządzi się nauka, jak i oceny społecznej użyteczności wszelkich odkryć w zakresie wiedzy o świecie oraz wykorzystywania rezultatów tych odkryć dla społeczeństwa.

            W przypadku wyżej przedstawionego stanowiska, musielibyśmy zakładać możliwość osiągnięcia wiedzy absolutnej, ze względu na zakładanie istnienia skończonego świata wszelkich zdarzeń, kiedy ich różnorodność jest praktycznie nieskończona do tego stopnia, że najwyżej w takim przypadku mówić możemy skromnie o naszej niewiedzy absolutnej. Oczywiście przy założeniu skończoności świata zdarzeń, nasze badania i rozprawy byłyby jało-

następna strona

spis treści

str.69    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM