możemy, myśląc o niej, mówić już tylko o biopolu lub aureoli wokół głowy, gdyż w tym ostatnim przypadku można mówić najwyżej o bioelektryczności rejestrowanej np. przy pomocy EEG. Z tego właśnie względu termin bioemanacja definiuję następująco:

Bioemanacja oznacza wszelkie rodzaje promieniowań, wydzielające się z organizmu żywego na powierzchni ciała, o nieograniczonym zasięgu i różnorodności form przejawiania się.

Tak więc terminem bioemanacja obejmujemy zarówno te już nam znane, jak również te jeszcze nam nie znane rodzaje promieniowań, a być może istniejące na powierzchni ciała jak i w przyrodzie w ogóle.

Tak szeroko ujęta treść terminu bioemanacja stała się koniecznością, ponieważ wiele zagadek naukowych pozostaje jeszcze do rozwiązania z zakresu wszelkich promieniowań i ich skutków. Dla przykładu można by tu wymienić chociażby jeszcze nie rozwiązane punkty akupunkturowe, czy presopunkturowe, albo odkryte świecenie błyskowe świetlistych punktów błon komórkowych organizmów żywych fotografowane pod mikroskopem elektronowym, czy nawet zjawiska mogące świadczyć o biograwitacji komórkowej w organizmach żywych.

Dziś już w sposób niekwestionowany mogę pisać o istnieniu i wykorzystywaniu bioemanacji całego ciała do samoleczenia i leczenia metodą B.S.M., jako zjawisku powszechnym wśród żywych organizmów, a tym samym właściwym wszystkim ludziom w jednakowym stopniu jak i zwierzętom, co w pełni sprawdza się przy pomocy B.S.M. i jest do zweryfikowania przez każdego człowieka, jak żaden inny problem naukowy.

2.2.      Wyrównanie zachwianej homeostazy bioemanacyjnym sprzężeniem ciała z  mózgiem.

Podstawą zdrowia organizmów żywych — ludzi i zwierząt jest samoregulacja swej równowagi wewnętrznej (homeostazy). Samoregulacja ta wyraża się dążeniem do zbilansowania energii w organizmie, gwarantującej harmonijny stan trwania zasadniczych wewnętrznych procesów organicznych, zachodzących w powiązaniu z zewnętrznymi warunkami środowiska przyrodniczego, w którym dany organizm przebywa.

Taki bilans energetyczny oprócz znanych nam dotychczas uzupełnień braków energetycznych poprzez procesy przemiany ma-

następna strona

spis treści

str.36    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM