Termograf emanacji

 

Ryc. 5 Fotografia- — „Termograf emanacji — na powierzchni ciała— fal elektromagnetycznych o częstotliwości podczerwieni". (Z p. 25, s. 224).

 

terii (metabolizm), w wyniku dostarczania organizmowi żywności i wody oraz wymiany gazowej przez oddychanie, należy teraz rozszerzyć na zasilanie energetyczne bioemanacyjnym sprzężeniem zachodzącym między ciałem (ręką) trzymanym na głowie a mózgiem. A więc na zasilanie braków energetycznych organizmu bioemanacja promieniującą na powierzchni ciała żywych organizmów, przede wszystkim w formie falowo-polowej postaci materii, która bez przerwy wydziela się z nas w otaczający świat.

Zrozumienie tak szeroko pojętego zagadnienia bilansu energetycznego, niezbędnego dla utrzymania równowagi wewnętrznej w organizmach żywych, może stać się bardziej przejrzyste, jeśli przyjmiemy za podstawę naszych dociekań wysuniętą uprzednio przeze mnie tezę, sformułowaną we wspomnianym już powyżej Komunikacie Nr 2, zakładającą zachodzenie w przyrodzie procesów kumulacji polowej postaci materii w korpuskularną. Jest to

następna strona

spis treści

str.37    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM