4.1.2. Strefa skroniowo-środkowo-czołowa i ustalone w niej pozycje 6 i 7.

Strefa ta zakrywana jest podstawą dłoni, ułożoną przed uchem, nad przednią częścią płata skroniowego. Podstawa dłoni spoczywa wówczas nad linią biegnącą od brwi do górnej podstawy małżowiny usznej (Patrz na linię oznakowaną literą c na schemacie nr 19), zaś zwarte palce są odpowiednio układane (w zależności od pozycji) w środkowej części płata czołowego w rejonie ciemiączka dużego. W strefie tej ustaliłem dwie pozycje: szóstą i siódmą.

            Pozycja nr 6

            Pozycja ta stosowana jest przy bezsenności.

Prawą dłoń układamy następująco: podstawę dłoni układamy, jak to opisałem powyżej, przed uchem, nad linią zabezpieczającą tętnice od ucisku dłonią, po prawej stronie czaszki, a palcem środkowym. zakrywamy — w części środkowej płata czołowego wgłębienie (rowek) powstałe tylko po prawej stronie czaszki,- w rejonie zarośniętego ciemiączka dużego (Patrz ryc. nr 21). Na schemacie pól korowych ryc. nr 12 miejsce to oznakowane jest jako pole 6 (FB), obejmujące część obwodu pozapiramidowego. Po zna-

Pozycja nr 5 od czoła

Ryc. 26 Rysunek „Układ dłoni na głowie w pozycji nr 5 — widok od czoła".

następna strona

spis treści

str.83    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM