swoistą działamy w tym przypadku na określony chory obszar organizmu, a jednocześnie poprzez odgałęzienia boczne drogi swoistej, działamy na twór siatkowaty. Twór ten tak pobudzony szybko rozprzestrzenia bodźce na dalsze struktury tworu siatkowatego, a poprzez niego bodźce, te rozprzestrzenia na pozostałe części układy wewnętrzne, mobilizując w ten sposób organizm do totalnego zwalczania źródeł stanowiących przyczyny choroby (np. przy mobilizacji organizmu do zwalczania zakażeń bakteriami czy wirusami).

W normalnych stanach choroby i czuwania, układ siatkowaty wstępujący utrzymuje korę mózgową w stanie pewnego napięcia czynnościowego (tonusu), który jest niezbędny dla procesów czuwania. Bez tego napięcia bodźce swoiste, mimo zachowanej ciągłości dróg doprowadzających, nie są w stanie wywołać charakterystycznego dla nich efektu fizjologicznego. Pod wpływem działania zstępującego, część układu siatkowatego może dochodzić do wzrostu lub spadku napięcia, w zależności od tego, czy pobudzeniu ulega układ zstępujący czy hamujący.

Wpływom ze strony układu siatkowatego podlegają również swoiste drogi czuciowe. Układ siatkowaty może kierować napływem informacji po tych drogach; ułatwia przewodzenie jednego rodzaju impulsów przy jednoczesnym hamowaniu innych.

Procesy wyżej opisane, działania i współdziałania ośrodków w mózgowiu, rzucają wiele światła na zakładane tłumaczenia przyczynowe osiąganych rezultatów leczniczych pomocy metody B.S.M., spośród których część była dotychczas nieosiągalna praktycznie przez medycynę konwencjonalna, (np wywoływanie przez B.S.M. obserwowalnych nieuzbrojonych okiem procesów regeneracji uszkodzonych tkanek ciała), które przedstawiam w niniejszej pracy.

 

3.3. Układ wegetatywny.

Układ nerwowy wegetatywny unerwia, jak to już sygnalizowałem uprzednio, przede wszystkim narządy wewnętrzne (trzewia) i reguluje ich czynności tak, aby zapewnić należyte ich funkcjonowanie w zmiennych warunkach środowiska zewnętrznego. Układ ten zapewnia prawidłowy przebieg najpoważniejszych czynności życiowych: akcja serca; napięcia ścianek naczyń krwionośnych: ciśnienie krwi: oddychanie; trawienie; wydalanie; a nawet zapewnia ich funkcjonowanie w szczególnych warunkach takich jak: sen, narkoza, utrata, świadomości Spełnia on ważne funkcje utrzymania stałości płynnego środowiska komórek ustroju, reguluje skład, płynów ustrojowych, ich ilość, rozmieszczenie i temperaturę.

następna strona

spis treści

str.64    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM