5. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZASADNICZYCH REZULTATÓW LECZNICZYCH UZYSKIWANYCH METODĄ B.S.M.

            W okresie przeszło siedmiu lat stosowania metody B.S.M. przez siebie i przez innych łudzi, którym tę metodę przekazałem do stosowania, prowadziłem często bezpośrednią obserwację (przeważnie przy pierwszym zabiegu) przebiegu leczenia i osiąganych rezultatów leczniczych. Informacje te uzupełniały relacje wyleczonych i leczących się B.S.M. ustne lub pisemne. Dzięki tym informacjom, ustalałem z biegiem czasu coraz to nowsze rodzaje chorób, urazów i dolegliwości leczonych zabiegami B.S.M. a także nowe pozycje układów rąk na głowie, w oparciu o schematy rozmieszczenia ośrodków w mózgowiu i budowy nerwowego układu centralnego i obwodowego.

            Ze względu na konieczność szybkiego przekazu społeczeństwu niniejszych informacji oraz ograniczoną objętość pracy, w rozdziale tym opiszę tylko podstawowe rezultaty lecznicze, które osiągano już wielokrotnie. Osiągnięte rezultaty jednorazowe są oczywiste nawet po pierwszym zabiegu. Informacje tu opisane pogrupowałem według podstawowych rodzajów chorób, urazów i dolegliwości, z krótką charakterystyką ich przejawiania się, z jednoczesnym wskazaniem na głowie pozycji, w których rezultaty te osiągano, a także przybliżony czasokres ich osiągania wszędzie tam, gdzie to było możliwe.

5.1. Znieczulenia bólów w całym organizmie.

            Znieczulanie bólów zależne jest od rodzaju choroby, czy urazu będącego źródłem dolegliwości oraz ich lokalizacji w organizmie. Lokalizacja ta jest bardzo ważna dla ustalenia pozycji ręki na głowie, a zarazem bardzo trudna, ze względu na promieniujący, rozlany, (często szeroko obszarowo) oraz przemieszczający się charakter odczuwanych bólów. Najwięcej trudności w tym względzie nasuwa lokalizacja źródła bólu w okolicy kręgosłupa. Często rozlane bóle wokół kręgosłupa utrudniają ustalenie tego, nad którą półkulą mózgu należy trzymać rękę na głowie w pozycji drugiej — nad prawą czy lewą. W przypadku nie osiągnięcia rezultatu nad jedną z nich, zabiegi należy powtórzyć nad drugą półkulą.

            Bóle promieniujące znosi się niekiedy już w trakcie pierwszego zabiegu lub po kilku zabiegach, natomiast bóle ciągłe prowokowane w miejscu źródła ich powstania trwają w nawrotach po zabiegach, aż do usunięcia ich przyczyny, bądź to w wyniku wyleczenia zabiegami B.S.M. bądź na drodze np. operacji chirurgicznej, czy dentystycznej. Tak na przykład przy bólach reumatycznych czy nerwobólach itp., bóle te znieczulone w trakcie pierwszego zabiegu, powracają, a przy kolejnych zabiegach, po odpo-

następna strona

spis treści

str.100    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM