W jednym ze swoich odkryć historycznych w tym zakresie ustaliłem, że podobne aureole rysowane były w Starożytnym Egipcie. Na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie, trwającej w okresie od 14 marca do 15 maja 1977 roku, eksponowanej pod tytułem: „Starożytne kultury Egiptu i Mezopotamii", wystawiane były zbiory z państwowych muzeów w Berlinie. Na wystawie tej stwierdziłem na dnie sarkofagu mumii egipskiej z około V wieku p.n.e. wymalowane pod głową mumii czarne koło, większe od jej głowy. Koło bez wątpienia spełniano rolę podobną do aureoli malowanych przy głowach świętych na ikonach.

Podobnego odkrycia dokonałem na wystawie pt. „El-Dorado — Złotnictwo Kolumbii", eksponowanej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (grudzień 1979 — luty 1980 rok). Zwiedzając tę wystawę w grudniu 1970 r., wśród eksponatów rzuciło mi się w oczy kilka odlanych ze złota ozdób o charakterze symboliczno-religijnym. Mają one stylizowane aureole wokół głów przedstawionych w nich. Głównie dwie z tych ozdób nie mogą budzić żadnych pod tym względem wątpliwości. Są to: „Pektorał, Muisca", którego fotografię w przewodniku po w/w wystawie oznaczono numerem 2, oraz „Centralna ozdoba naszyjnika, Tairona", której fotografię w tymże przewodniku oznaczono numerem 6. (patrz ryc. nr 1 i nr 2). Obydwie ozdoby pochodzą z okresu przedkolumbijskiego. W wyżej wspomnianym przewodniku po wystawie, czas historyczny prezentowanych eksponatów szacuje się w oparciu o badanie z zastosowaniem C14, na „35 stuleci rozwoju technologicznego, czyli od dwóch tysięcy lat p.n.e., aż do przybycia Hiszpanów w XV wieku", (p. 6[1] )).

Jak wynika, chociażby tylko z wyżej podanych dowodów, istnienie bioemanacji ciała ludzkiego było znane i wykorzystywane przez kapłaństwo starożytnych ośrodków kultur świata antycznego, zarówno w Egipcie jak i Eurazji a także w Ameryce Południowej w podobnym czasie.

Pomijam w tej pracy cały szereg innych dowodów historycznych, świadczących o znajomości w starożytności zarówno w Egipcie i Mezopotamii, jak i wśród ludów wschodnich obszarów basenu Morza Śródziemnego, w tym głównie Greków, nie tylko istnienia bioemanacji na powierzchni ciała żywych organizmów, lecz także o głębokiej znajomości wiedzy z zakresu chemii molekularnej oraz fizyki atomowej i jądrowej, włącznie ze znajomością istnienia fal elektromagnetycznych i wynikających z nich zasad fizyki kwantowej i polowej. Wiedza ta najprawdopodobniej odziedziczona została w spadku po zaginionej ogólnoziemskiej cywilizacji której upadek mógł mieć miejsce, jak podaje Platon około 10 tys.
[1] Oznakowania pozycji w bibliografii i ewentualnie s. - strona

następna strona

spis treści

str.15    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM