Kora mózgowa. Powierzchnia boczna

Ryc. 8 Ilustracja graficzna — „Schemat kory mózgowej człowieka.
Powierzchnia boczna.” (Z p. 8 s. 225).

 

brwiami aż do podstawy czaszki, zakończonej guzowatością potyliczną zewnętrzną u nasady kręgosłupa. (Patrz schemat na ryc. 7).

Półkule te stanowią 80% wagi całego mózgowia i pokryte są korą od strony zewnętrznej, podstawnej i przyśrodkowej. (Patrz schematy na ryc. nr nr 8, 9, 10).

 

Kora mózgowa, powierzchnia przyśrodkowa

Ryc. 9 Ilustracja graficzna — „Schemat kory mózgowej człowieka.
Powierzchnia przyśrodkowa.” (Z p. 8 s. 225).

następna strona

spis treści

str.50    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM