akcji serca, zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie wydzielania gruczołów, zahamowanie perystaltyki jelit oraz opróżnianie odbytnicy i pęcherza moczowego — jednym słowem działają przeciwnie do układu przywspółczulnego.

Zarówno układ współczulny, jak i przywspółczulny zawierają także włókna czuciowe, przewodzące do mózgu niektóre podniety, działające na tzw. „samopoczucie".

Naukowcy działania obydwu układów ustalają przez eksperymenty na żywych organizmach, przez przecięcia poszczególnych nerwów lub usuwanie tkanek nerwowych, a także przez drażnienie poszczególnych nerwów czy ośrodków w korze mózgowej lub innych częściach mózgowia, co możemy w tym ostatnim przypadku, porównać w pewnym stopniu do pobudzeń bioemanacyjnym sprężeniem z mózgiem w trakcie trzymania ręki na głowie.

Wpływ reakcji poszczególnych układów nerwowych, współczulnego i przywspółczulnego w układzie wegetatywnym, na określone narządy wewnętrzne, osiągany w wyniku drażnienia określonych ośrodków w mózgowiu i nerwów tego układu, obrazuje załączony schemat układu wegetatywnego, wraz z rozgałęzieniami włókien nerwowych tego układu z książki Joseph'a Altmana pt. „Biologiczne podstawy zachowania" (p. 8, s. 211), (Patrz ryc. nr 17).

Jak wynika ze wspomnianego już schematu, układ wegetatywny wywiera zasadniczy wpływ na wszelkie ważne funkcje życiowe organizmu i jest podstawowym regulatorem homeostatycznym środowiska wewnętrznego organizmu żywego- zapewniającym jego elastyczność przystosowawczą do zmiennych warunków środowiska przyrodniczego, w którym organizm ten żyje (p. 21). Regulacja ta odbywa się przez wzajemne uzupełnianie się ośrodków współczulnych i przywspółczulnych, poprzez przeciwstawną działalność na unerwiane przez siebie narządy.

Zachwianie równowagi współczulno-przywspółczulnej, oprócz jej uzyskiwania w warunkach laboratoryjnych eksperymentów medycznych, może wystąpić także w pewnych warunkach naturalnych. Wówczas jedna część układu wegetatywnego uzyskuje przewagę nad drugą. I tak np. w czasie snu, towarzyszą mu zjawiska: zwężenie źrenic, zwolnienie oddechu, czynności serca, obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie przemiany materii, obniżenie ciepłoty ciała itp., co świadczy o przewadze, w działaniu nerwu błędnego.

W stanach patologicznych (chorobowych) napięcie części współczulnej lub przy współczulnej może nadmiernie wzrastać lub spadać. Poza tym, wpływ na działanie nerwowego układu wegetatywnego ma także ścisłe powiązanie zwrotne czynności gruczołów

następna strona

spis treści

str.66    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM