BIBLIOGRAFIA

 

       Wykaz bibliograficzny obejmuje najważniejsze pozycje związane z tematem pracy, wykorzystane w jej treści.

1. Eugeniusz Uchnast — Komunikat nr 2 (poprawiony i uzupełniony) — O metodzie leczenia opartej na zasadzie bioemanacyjnego sprzężenia zwrotnego w zachwianej homeostazie organizmu ludzkiego, przez przykładanie rąk na powierzchni czaszki nad ośrodkami kory mózgowej (mózgowia), z 4 marca 1976 roku. (Maszynopis powielany na prawach rękopisu).
2. „Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem — B.S.M." (Autoryzowane streszczenie konspektowe wykładu odkrywcy metody B.S.M. mgr Eugeniusza Uchnasta z Warszawy, z 13.IX.1979r., poprawione w wyd.II z dn. 26.IV.1981r., opracowane przez Piotra Lewandowskiego. Maszynopis powielany na kserografie).
3. Eugeniusz Uchnast — „Atlantyda  opisem  modelu  atomu"   (Biuletyn. „Nauka i Technika" PAP nr 911 z 21.VII.1977r)
4. Eugeniusz Uchnast — „Atlantyda — opisem modelu atomów" (Maszynopis z 20.IV.—5.VIII.1978r., nie opublikowany przez redakcje czasopism).
5. Bronisław Seyda — „Dzieje medycyny w zarysie" (Wyd. PZWL, W-wa 1977r.).
6. „El-Dorado — Złotnictwo Kolumbii" — Przewodnik po wystawie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, grudzień 1979r. — luty 1980r.
7. Pod  red.  Juliana  Walewskiego — ..Fizjologia  człowieka" (PZWL, .
W-wa 1971r.).
8. Joseph Artman —„Biologiczne podstawy zachowania". (PWN, W-wa 1970r.).
9. B. Zaręba — „O budowie i czynnościach ciała ludzkiego". (PZWL, W-wa 1970r.).
10. Izot B. Lityniecki — „Spotkanie z bioniką". (Moskwa — 1968 r., tłum. z rosyjskiego — „Wiedza Powszechna", W-wa 1974r.).
11. Włodzimierz Sedlak — „Bioelektronika I967 —1977". (Inst. Wyd. PAX — 1979 r.).
12. W.S. Sergiejew — „Historia Starożytnej Grecji". (K.W., W-wa 1955r.).
13. Krzysztof Boruń,   Stefan Manczarski — „Tajemnice  parapsychologii". (Wyd. „Iskry", W-wa 1977r.)
14. Stanisław Jastrzębski — „Różdżkarstwo — wszystko o". (KAW W-wa — 1980r.).
15. Praca zb. „Mała encyklopedia zdrowia". (PWN, W-wa — 1957r.).
16. Władysław Z. Traczyk — „100 lat badań bioprądów w mózgu". („Problemy” nr 2, luty 1976r.).
17. Romuald Wadas — „Biomagnetyzm". („Problemy" nr 12, luty 1976r.).
18. „Tajniki mózgu w elektronowym zbliżeniu". (Czasopismo „Ameryka”, nr 167 z grudnia 1972r.).
19. Prac. zb. „Psychologia jako nauka o człowieku". (K.iW. — 1967r.).
20. Joseph G. Chusid — „Struktura i funkcja w neurologii". (PZWL W-wa 1973r.).

następna strona

spis treści

str.127    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM