uzyskiwałem znieczulanie bólów, oraz nawroty bólu po odłożeniu ręki z głowy. Ponieważ czasowe znieczulenia bólu przynosiły, mi wielką ulgę w cierpieniach, zabiegi wykonywałem systematycznie i cierpliwie. Po trzech dniach nawroty bólu były coraz słabsze i rzadsze. W dziesiątym dniu takich zabiegów, po kilka razy dziennie, ból minął mi bezpowrotnie. Byłem wyleczony całkowicie.

Od tego czasu, w przypadkach doznawania różnych dolegliwości i zapadania na choroby, czyniłem w dalszym ciągu zabiegi B.S.M., ale już świadomie dobierając pozycje układu rąk na głowie zgodnie z anatomicznym rozmieszczeniem ośrodków w mózgowiu, a szczególnie zgodnie z ich rozmieszczeniem w korze mózgowej. Za każdym razem osiągałem rewelacyjne rezultaty lecznicze, W oparciu o doświadczenia przeprowadzone na sobie mogłem rozwijać dociekania badawcze dzięki swym uprzednim zainteresowaniom z zakresu psychologii i neurofizjologii , a w szczególności — budową mózgu człowieka oraz fizyką atomową. Po nagromadzeniu doświadczeń na sobie, z leczenia w ten sposób różnych rodzajów chorób i dolegliwości, pierwsze zastosowania metody B.S,M. przez inne osoby miały miejsce w sytuacjach, w których lekarze w danych przypadkach nie byli w stanie nic pomóc chorym, lub osoby te były w sytuacjach zagrożenia, bez możliwości uzyskania innej pomocy oprócz mojej. Dzięki uzyskiwaniu przez inne osoby również bardzo dobrych rezultatów leczniczych przy pomocy metody B.S.M. z zakresu nie tylko znieczulania bólów, lecz także leczenia się z różnych chorób, kalectw, czy wręcz ratowania życia przed jego zagrożeniem śmiercią (z powodu, między innymi, bezradności medycyny konwencjonalnej) metoda B.S.M zyskiwała sobie i nadal zyskuje coraz większą ilość gorących zwolenników także wśród lekarzy i naukowców, którzy włączają się czynnie w jej rozpowszechnianie, oceniając ją często jako rewolucjonizującą medycynę, rewelacyjną - wręcz fantastyczną.

W miarę gromadzenia doświadczeń w postaci osiąganych rezultatów leczniczych w coraz to nowszych rodzajach chorób i dolegliwości oraz wynikających z nich dalszych wnioskowań teoretycznych, informacje te, począwszy od stycznia 1975 roku przekazywałem systematycznie różnym kołom naukowym i medycznym oraz instytutom i klinikom, a także szpitalom i przychodniom lekarskim, w pierwszym rzędzie: lekarzom Polikliniki Studium Podyplomowego W.A.M. (u których się leczyłem) demonstrując im uzyskiwane na sobie rezultaty lecznicze przy pomocy B.S.M., które niektórzy wpisywali mi do mojej książki zdrowia; Akademii Medycznej w Warszawie; instytutom badawczo-naukowym oraz stowarzyszeniom naukowym P.A.N., a także różnym wydawnictwom i środkom masowego przekazu.

następna strona

spis treści

str.9    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM