W sierpniu 1975 roku opracowałem po raz pierwszy na piśmie Komunikat Nr 1, w którym opisałem na 20 stronach rękopisu sposoby stosowania metody B.S.M. i uzyskiwania dzięki niej rezultatów leczniczych. Komunikat ten, wraz z uzupełnieniem do niego, napisanym w styczniu 1976 roku, przekazałem Poliklinice W.A.M.. 4 marca 1976 r. napisałem pierwszą większą pracę na ten temat w formie broszury na 70 stronach maszynopisu, pod nazwą Komunikat Nr 2. Komunikat ten przekazałem: Akademii Medycznej w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk oraz kilku jego instytutom, różnym stowarzyszeniom naukowym i społecznym, a także redakcjom. Kilka stowarzyszeń powieliło i rozprowadziło mój Komunikat Nr 2 wśród zainteresowanych kół i osób na prawach rękopisu. Ponadto o metodzie B.S.M. wygłosiłem dotychczas kilkanaście wykładów w różnych stowarzyszeniach oraz organizacjach naukowych i społecznych, w tym kilka wykładów otwartych dla publiczności. W dniu 19 września 1981r. metodę B.S.M. przedstawiłem na sympozjum ogólnokrajowym w Warszawie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie w dniach 19-20 września pt „Bioenergoterapia i Radiestezyjne Metody Diagnostyczne", wraz z krótkim opracowaniem pisemnym w materiałach na to sympozjum.

Ze względu na dalsze szybkie wzbogacanie się metody B.S.M. nowymi osiągnięciami w zakresie wyleczeń nowych rodzajów chorób i dolegliwości oraz dalszych uściśleń sposobów jej stosowania, powstała pilna potrzeba jak najszybszego udostępnienia tej metody szerokim rzeszom społeczeństwa, szczególnie tym najbardziej potrzebującym. Nie czekając na opublikowanie drukiem drugiego, szerszego opracowania pisemnego metody B.S.M., które miałem już przygotowane w 1978r., a z powodu niechęci czynników oficjalnych nie mogło się ono doczekać swego wydania, p. Piotr Lewandowski opracował autoryzowany przeze mnie konspekt z moich wykładów o metodzie B.S.M. na 8 stronach, wraz z 5-cioma załącznikami, datowany 13.IX.1979r., który stanowił z konieczności tylko skrótowe uzupełnienie bieżące Komunikatu Nr 2 w postaci instruktażu praktycznego stosowania metody B.S.M.. Konspekt ten w dniu 26.IV.1981r. został poprawiony i uzupełniony do 9 stron i rozpowszechniony, podobnie jak poprzedni na prawach rękopisu, jako wydanie II.

Pomimo tych wyjątkowych trudności w podaniu do publicznej wiadomości metody samoleczenia i leczenia Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem, mimo braku do niej zastrzeżeń natury merytorycznej i praktycznej (co sprawiło dotychczasowe rozpowszechnianie jej sposobami prawie chałupniczymi), w międzyczasie, to jest od okresu przekazania przeze mnie pierwszych informacji o metodzie B.S.M., ukazało się publicznie wiele informacji w pra-

następna strona

spis treści

str.10    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM