Tego rodzaju uchwytne reakcje zachęcą na-pewno chorego do systematycznego kontynuowania zabiegów B.S.M., jeśli nie dadzą one pełnego wyleczenia to przynajmniej przyniosą ulgę w cierpieniach i mogą powstrzymać dalszy postęp choroby. Jednakże przeważnie objawy takich reakcji uzyskujemy już po pierwszym zabiegu. Jak z powyższego wynika należy czas zabiegu mierzyć dokładnie przy pomocy zegarka, ponieważ jego mierzenie na wyczucie jest bardzo zawodne. Z tych samych powodów, w celu uzyskania pierwszych reakcji w organizmie, wskazane jest przedłużenie pierwszego, zabiegu do 25-30 minut, ponieważ-odpowiedni czas zabiegu odgrywa także poważną rolę w wywoływaniu procesów leczniczych i doznań tym procesom towarzyszących.

          Stwierdziłem, że po zabiegu reakcje lecznicze w organizmie trwają nadał jeszcze przez pewien czas, często do 4-ech — 5-ciu godzin, co można sprawdzić także instrumentalnie. Na przykład przy gorączce, mierząc temperaturę ciała przed i po zabiegu, stwierdzamy jej opadanie po zabiegu także po 1—2 godzinach. Czas ten warunkuje nam W sposób zasadniczy częstotliwość zabiegów w ciągu dnia; wykonujemy je 3-4 razy dziennie w zależności od rodzaju choroby. Przy grypie np. konieczne jest przeprowadzenie czterech zabiegów w ciągu dnia przez okres leczenia. Najlepiej jest czynić zabiegi rano, w południe, wieczorem i na noc przed zaśnięciem. Taka częstotliwość zabiegów daje nam najszybsze i najskuteczniejsze rezultaty lecznicze. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku winniśmy wykonywać te zabiegi najmniej dwa razy dziennie: na noc przed zaśnięciem i rano.

          Zabiegi B.S.M. winny być czynione systematycznie, codziennie, bez większych przerw, jeśli są przeprowadzane w szczególnych okolicznościach, których należy unikać. Jest to uwarunkowane tym, iż jak w każdym leczeniu, przerwy w serii zabiegów mogą (przy niepełnym wyleczeniu choroby) spowodować jej nawroty, np. przy chorobach zakażeń wirusowych i bakteryjnych.

          Czasokres leczenia metodą B.S.M. jest różny, w zależności rodzaju choroby, urazu czy dolegliwości, ich zaawansowania i zadawnienia. Najszybciej i najskuteczniej leczymy choroby tuż po ich stwierdzeniu czy zaistnieniu, a więc w stadium początkowym. Szczególnie dotyczy to urazów, ran, a nawet paraliżów urazowych. Część urazów, bólów z nimi związanych i innych dolegliwości leczymy nieraz już po pierwszym zabiegu łub kilku zabiegach. Inne choroby, urazy i dolegliwości wymagają zabiegów przez kilka dni, a poważniejsze leczą się po tygodniu — dwóch. Przy chorobach bardzo poważnych oraz zaawansowanych i zadawnionych, z powodu późnego ich leczenia metodą B.S.M. na leczenie trzeba kilku tygodni, a nawet miesięcy, jeśli są one uleczalne metodą B.S.M.

następna strona

spis treści

str.91    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM