biegu. Gojenie to, w zależności od rodzaju uszkodzenia tkanki, jej obszaru,; stanu zakażenia i zadawnienia oraz samego rodzaju tkanki, manifestuje się obsychaniem powierzchni rany, jej ziarnieniem, wraz z tamowaniem krwi, a na obrzeżach rany spostrzegamy odtwarzanie się początkowe tkanki właściwej. W późniejszych zabiegach procesy te są, jeszcze bardziej widoczne w sumowanych rezultatach zabiegów B.S.M.. Jednocześnie w zabiegach tych, przeważnie już za pierwszym razem, uzyskujemy znieczulenia bólów promieniujących, a nawet całkowite ich zniesienia, wraz ż usuwaniem stanów zapalnych i ropnych, które albo się wsysają albo wzbierają się i wypróżniają samoczynnie w wyniku sumy zabiegów. Najszybciej regeneruje się tkanka miękka. Na przykład uszkodzona powierzchnia dziąsła opróżnionym ropniem zregenerowała mi się po 15 minutowym zabiegu B.S.M., tak ładnie, że nie było żadnego śladu, co demonstrowałem także lekarzom. Zębodół po wyrwanym zębie, w wyniku natychmiastowego trzymania ręki przez 10 minut, zakrzepł i zapoczątkowała się regeneracja na jego obrzeżach. Całkowite wyrównanie zębodołu nastąpiło w wyniku systematycznych zabiegów w ciągu kilku dni. Odpowiednio dłużej leczymy naskórek powierzchni ciała, mięśnie prążkowane w ranach ciętych przy sparzeniach lub innych urazach. W tych przypadkach uzyskujemy pełną regenerację w ciągu kilku dni, tygodni, a nawet miesięcy (jeśli rany i urazy są zakażone, zadawnione (nawet przez 4—6 lat) i obszarowo rozległe. Urazy szkieletu kostnego (pęknięcia, złamania) leczymy odpowiednio dłużej — od tygodnia do kilku miesięcy — w stanach, w których przedłużającego się przez wiele lat niezrastania kości lekarze nie są w stanie przyspieszyć dotychczasowymi metodami.

            Upływ krwi w ranach otwartych tamujemy niekiedy już po pierwszym zabiegu, jeśli nie jest uszkodzona tętnica, a rana nie jest zbyt duża. Wówczas przedłużonym zabiegiem B.S.M. do 25-30 minut powodujemy szybki zakrzep w ranie; należy jednak dbać, aby między zabiegami B.S.M. nie naruszać uzyskanych zakrzepów. W innych przypadkach krew tamujemy opaską na tętnicy lub innymi zabiegami pierwszej pomocy.

            Zakażenia ran (np. gronkowcem), początkowo powstrzymujemy, a następnie usuwamy po kilku zabiegach 20 minutowych, dokonywanych w stosunkowo krótkich odstępach czasu (30—60 minut), aż do stwierdzenia poprawy stanu rany zakażonej, W cięższych przypadkach, spowodowanych przeważnie stanem zaawansowania i zadawnienia, czasokres, leczenia wydłużą się odpowiednio do kilku dni czy miesięcy. Zakażenia krwi wynikłe z zakażenia rany ustępują po kilku zabiegach lub po kilku dniach, a niekiedy później. W jednym przypadku np. lekarz pogotowia ratun-

następna strona

spis treści

str.103    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM