i bez niej. Lecząc nie zostawia powikłań. Jest dostępna w każdej sytuacji chorego bez potrzeby szczepionek i innych lekarstw Ileż milionów istnień ludzkich może uratować B.S.M, tylko w zakresie leczenia grypy, gdyby nawet pominąć wszystkie inne jej możliwości lecznicze.

            Grypę leczymy w pozycji 1-szej w zabiegach 10-15 minutowych, czynionych 4 razy dziennie (rano, w południe, wieczorem i przed snem) systematycznie i codziennie, zabezpieczając się przed wtórnym zakażeniem wirusem grypy i przeziębieniem. W tym celu należy leczyć grypę leżąc w łóżku. Piszę o tym, ponieważ wiele osób, ze względu na szybkie uzyskiwanie dobrego samopoczucia zapomina się i nie przestrzega elementarnych zasad profilaktyki przy zabiegach B.S.M.. Przy grypie z gorączką mamy wymierne objawy jej leczenia w postaci wahającego się spadku temperatury po każdym zabiegu. Można to sprawdzić mierząc temperaturę ciała przed i po zabiegu (najlepiej w godzinę po nim). Po jednym, zabiegu temperatura podwyższona spada o 4—7 kresek, a następnie, pod koniec przerwy między zabiegami, podnosi się nieco (ale nie powinna przewyższać stanu przed zabiegiem, ponieważ rozpoczynamy następny zabieg). W drugim — trzecim dniu temperatura spada nam, a może być nawet niższa od normy i dojść do 35,8°C. Wówczas trzeba nadal czynić zabiegi tak długo, dopóki temperatura nie osiągnie normy, a termometr będzie wykazywać nam niezmiennie 36,6°C. Wtedy czujemy się w pełni zdrowi, towarzyszące dolegliwości ustępują nam całkowicie i to bez skutków ubocznych oraz powikłań pogrypowych. Nie należy w czasie leczenia się B.S.M. brać dodatkowo jakichkolwiek lekarstw i czynić innych zabiegów leczniczych, ponieważ spowodować, to może pogarszanie się przebiegu choroby, a nawet — wywołać skutki uboczne, np. samomoczenie. W czasie epidemii grypy jedna osoba leczyła się lekarstwami, a druga B.S.M.. Grypa u obu osób stwierdzona była przez lekarza. Osobie leczącej się zabiegami B.S.M. zaczęto poddawać na wszelki wypadek antygrypinę, co pogarszało stan chorej, a nawet wywołało samomoczenie. Dopiero radykalne przerwanie równoczesnego podawania antygrypiny spowodowało zanik samomoczenia i szybkie leczenie się z grypy, zgodnie z przewidywaniami. Obydwie osoby były potem badane powtórnie przez lekarza. Osoba lecząca się B.S.M. wyzdrowiała całkowicie bez powikłań, natomiast osoba dużo młodsza, lecząca się antygrypiną, miała zapalenie oskrzeli jako powikłania pogrypowe.

5.10.2. Anginy i inne stany zapalne gardła.

            Anginy i inne stany zapalne gardła, wraz z objawami chryp w różnych stanach, leczymy zabiegami B.S.M. 20-to minutowymi, po 3—4 zabiegi dziennie, w pozycji 5-tej. Angina i chrypa w sta-

następna strona

spis treści

str.113    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM