ne odprężenie z napięć, obniżenie tętna, np. ze 136 uderzeń na minutę do 96(po 20 minutach zabiegu), obniżenie temperatury-stale podwyższonej, zaróżowienie bladej twarzy itp. Bardziej chorzy, psychicznie mają poważne trudności w należytym układaniu ręki na głowie w odpowiedniej pozycji i w wytrzymywaniu należytego czasu trwania zabiegu.. Z tego powodu winni oni posiadać pomoc w tym względzie od innych ludzi, chociażby w: dozorowaniu prawidłowego trzymania ręki na głowie podczas zabiegu i w kontrolowaniu czasu jego trwania. Niektórzy wyraźnie mówili mi o swych trudnościach w tym zakresie, z powodu zbyt dużego napięcia wewnętrznego, nie pozwalającego wytrzymać im w bezruchu przez 20 minut, natomiast przy mnie, podobnie jak przy innych osobach wytrzymywali. Przypomnieć należy, że przy tego rodzaju chorobach należy rezygnować z innych lekarstw i zabiegów, jeśli stosujemy B.S.M.

5.14.   Uzyskiwanie snu przy bezsenności.

            Zabiegami B.S.M. w pozycji 6-tej uzyskujemy zasypianie przy bezsennościach czasowych i chronicznych. Bezsenność jest bardzo dokuczliwym zjawiskiem, będącym źródłem wielu chorób, w tym także psychicznych. Czas zasypiania uzyskujemy proporcjonalnie do łaknienia snu w czasie jednego zabiegu. Może ono nastąpić po kilku minutach albo przedłużyć się do kilkudziesięciu minut jeśli jesteśmy bardzo zdenerwowani przed zaśnięciem. W takich przypadkach działamy pomocniczo, albo przed zastosowaniem pozycji 6-tej na sen zastosujemy pozycję 1-szą, w której uzyskujemy także senność przy łaknieniu snu — pozycją 6-ta jest jednak zasadnicza — albo wzmacniamy zasypianie wypiciem szklanki gorącego mleka tuż przed zabiegiem na sen w pozycji 6-tej łub 1-wszej i 6-tej stosowanych jedna po drugiej. Ostatecznym wzmocnieniem, które daje praktycznie niezawodne zasypianie, jest dodanie do gorącego mleka kawałka chudego białego sera, który należy zjeść popijając gorącym mlekiem. Mogą to być inne sery, ale one są ciężko strawne. W tym przypadku chodzi o podgrzane białko wzmagające emisję fotonową, wzmacniającą organizm w zakresie homeostazy. Laboratoryjnie udowodnił to doc. Grabiec z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie, wykazując wzmożoną emisję fotonową gorących posiłków. Reakcje organizmu przy wzbudzaniu snu metodą B.S.M; w pełni się z tym ustaleniem zgadzają, piątego też reakcje rozgrzanego białka wzmacniają zasypianie do 40 minut. Po upływie tego czasu wzmocnienie zmniejsza się, powodując nieraz konieczność powtórnego picia mleka. Natomiast po spożyciu sera (5-10 dkg) popitego gorącym mlekiem, zasypianie następuje prawie zawsze, jeśli oczywiście nikt nas celowo nie budzi w tym czasie. Z tego też względu mu

następna strona

spis treści

str.123    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM