Spis
zamieszczonych rycin i ich źródeł.

Nr ryciny Forma i treść Strona
1. Fotografia — „Pektorał, Muiska". (Z p.6). 16
2. Fotografia — „Centralna ozdoba naszyjnika, Tairona". (Z. p.6). 17
3. Fotografia — „Leczenie „przez dotknięcie ręki królewskiej" Henryka IV, króla Francji" (W/g sztychu z 1609 r.). (Z p.5, s.100). 21
4. Ilustracja graficzna —„Zestawienie podobieństwa eskulapa z kształtem fali elektromagnetycznej na oscylografie", (rysunek fali z p.25, s.160). 27
5. Fotografia — „Termograf emanacji — na powierzchni ciała — fal elektromagnetycznych o częstotliwości podczerwieni". (Z p.25, s.224). 37
6. Ilustracja graficzna — „Schemat hipotetyczny modelu bioemanacyjnego sprzężenia zwrotnego ciała z mózgiem, wraz z ogólnym układem hierarchicznego sprzężenia zwrotnego mechanizmów homeostazy organizmu ludzkiego z jego chorą lub uszkodzoną częścią. 44
7. Ilustracja graficzna — „Schemat sposobu ustalania położenia bruzdy środkowej i bruzdy bocznej na powierzchni głowy. (Z p.20, s.329). 49
8. Ilustracja graficzna — „Schemat kory mózgowej człowieka. Po­wierzchnia boczna. (Z p.8, s.225). 50
9. Ilustracja graficzna — „Schemat kory mózgowej człowieka. Po­wierzchnia przyśrodkowa. (Z p.8, s.225). 50
10 Ilustracja graficzna — „Schemat kory mózgowej człowieka. Prze­krój czołowy przez wzgórze." (Z p.8, s.225). 51
11. Ilustracja graficzna — „Schemat przemiennego unerwienia półkul mózgu lewej i prawej połowy organizmu człowieka." (W/g p.20, s.259 i 297). 52
12. Ilustracja graficzna — „Schemat bocznej powierzchni półkuli mózgu. Pola korowe oznaczone w/g Brodmana i von Economa." (Z p.20, s.14). 54
13. Ilustracja graficzna —„Schemat przyśrodkowej powierzchni półkuli mózgu. Pola korowe oznaczone w/g Brodmana i von Economa." (Z p.20, s.14). 55
14. Ilustracja graficzna — „Schemat  rozmieszczenia   ośrodków  na bocznej powierzchni półkuli mózgu. Wyniki drażnienia kory mózgowej prądem elektrycznym." (Z p.20, s.8). 57
15. Ilustracja graficzna — „Ilustracja korowej reprezentacji różnych części ciała: „Humunkulusy: czuciowy i ruchowy." (Z p.20, s.7). 57
16. Ilustracja graficzna — „Schematy układu siatkowego wstępującego i zstępującego." (Z p.28, s.59 i 61). 63
17. Ilustracja graficzna — „Schemat układu współczulnego i przywspółczulnego, ukazujący ich antagonistyczne działanie na różne narządy wewnętrzne." (Z p.8, s.211). 67

następna strona

spis treści

str.125    Eugeniusz Uchnast - Samoleczenie Bioemanacyjnym Sprzężeniem z Mózgiem - BSM